• PC
  • Posted By
Radost z počítače


Já si myslím, že v dneÅ¡ní dobÄ› poÄítaÄe jsou už úplnÄ› denním chlebem a je logické, že také každý bude chtít mít doma nÄ›jaký poÄítaÄ. Já jsem jako sedmnáctiletá holka dostala svůj první poÄítaÄ. Bylo to úplnÄ› hrozné, vůbec jsem s tím neumÄ›la zacházet, a navíc ten starý poÄítaÄ mÄ› úplnÄ› celý zabral můj stůl. Oblíbený Å¡kolní můj pracovní stůl. Když jsem Å¡la potom do Å¡koly, chodila jsem už na stÅ™ední Å¡kolu a opravdu hodnÄ› mÄ› to těšilo a byla jsem ráda, že koneÄnÄ› mám také svůj vlastní poÄítaÄ. Jenomže také jsem si kolikrát říkala, kde se budu uÄit, když celý můj pracovní Å¡kolní stůl je jenom pro poÄítaÄ?

Dnes mám hodnÄ› výkonný poÄítaÄ.

Opravdu hodnÄ› mě to naÅ¡tvalo! Já v té dobÄ› jeÅ¡tÄ› nebyla vůbec zvyklá na to, že mám poÄítaÄ a že vlastnÄ› na nÄ›m mohu dÄ›lat úplnÄ› vÅ¡echno. Ale i tak stejnÄ› jsem například pÅ™i referátu chodila do knihovny a hledala jsem v knihách různé zajímavé Älánky. A teÄ jsem podle toho dÄ›lala referáty anebo různé práce do Å¡koly. A místo toho, abych tohle tÅ™eba hledala v poÄítaÄi, tak jsem stále chtÄ›la mít vÅ¡echno v knihách. Knihy miluji! Myslím si, že mnoho lidí také tohle takhle dÄ›lá, že dříve to vÅ¡echno museli lidé hledat v Äasopisech anebo v odborných knihách Äi encyklopediích.

Dnes se dÄ›lají referáty na poÄítaÄi.

V posledních desetiletích je to vÅ¡echno v poÄítaÄi, ale také jsem si Å™ekla, že bych jednou schválnÄ› chtÄ›la zkusit udÄ›lat nÄ›jaký referát opÄ›t z knihy, takže jsem Å¡la minulý týden do knihovny. Vzala jsem si tam různé encyklopedie a také odborné knihy. A Å¡la jsem udÄ›lat nÄ›jaký referát. A mÄ›l to být referát o poÄítaÄi. Takže super. Musím uznat, že jsem opravdu uspÄ›la, když jsem potom tohle ukázala svým dcerám a také svému partnerovi. Oni se smáli a Å™ekli, že je tohle docela dobré, že prý kdybych tÅ™eba byla v osmé nebo v deváté třídÄ›, že prý bych urÄitÄ› dostala jedniÄku. Nevím, jestli jsem se mÄ›la urazit nebo potěšit, ale docela mÄ› to pÅ™ekvapilo.