• PC
  • Posted By
Ne pro každého je počítač samozřejmost


I když už u nás poÄítaÄe zdomácnÄ›ly a spousta z nás má i vlastní a nedá bez nich ani ránu, není to stále jeÅ¡tÄ› typické pro vÅ¡echny z nás. Stále jeÅ¡tÄ› je v naÅ¡ich Å™adách spousta lidí, kteří prožili klidnÄ› i spoustu let v dobách, kdy tu jeÅ¡tÄ› žádné poÄítaÄe pro normální lidi k sehnání nebyly. Máme v naÅ¡ich Å™adách spousty tÄ›ch, kteří prožili bez poÄítaÄů dÄ›tství a mládí, a dokonce i ty, kteří se bez nich museli obejít i ve vÄ›ku zvaném stÅ™ední. Taková je prostÄ› realita, jakkoliv se to může zdát z dneÅ¡ního úhlu pohledu nepÅ™edstavitelné.

přivřený notebook

Ano, máme tu spoustu lidí, mne nevyjímaje, kteří jeÅ¡tÄ› pamatují doby, kdy se používaly jako zdroj informací výluÄnÄ› noviny a Äasopisy, rozhlas nebo televize. Protože nebylo jak navÅ¡tívit nÄ›jaké ty informaÄní stránky, které tehdy v naÅ¡ich konÄinách navrch zÅ™ejmÄ› ani neexistovaly, protože nebyl důvod je provozovat, když by je nemÄ›li lidé jak a na Äem navÅ¡tÄ›vovat.

zapnutý poÄítaÄ

Máme tu spoustu lidí, kteří zažili doby, kdy se pro vÅ¡echno chodilo do tzv. kamenných obchodů. ÄŒlovÄ›k si musel zjistit, kdy mají kde otevÅ™eno, pak tam v otevírací dobÄ› musel zajít, projít se mezi regály a případnÄ› se optat prodavaÄů, zda vedou a mají to Äi ono. A kolikrát se jelo tÅ™eba z vesnice nÄ›kam do mÄ›sta a ÄlovÄ›k pÅ™iÅ¡el o spoustu Äasu jenom proto, že v jeho místÄ› bydliÅ¡tÄ› přísluÅ¡ný obchod nebyl nebo to shánÄ›né nevedli nebo to zrovna nepÅ™ivezli! A když už nÄ›kdo v ‚nejpokrokovÄ›jší‘ Äásti socialistické éry využil zásilkový obchod, odeslal vyplnÄ›ný formulář s objednávkou poÅ¡tou a pak s napÄ›tím Äekal, zda dostane v doruÄené zásilce to, co si objednal, a místo Äeho tam bude jen strohé oznámení, že to žádané zrovna nemají! A hledání konkurence, která by pak ÄlovÄ›ka uspokojila, bylo mnohdy nad lidské síly, a tak se obvolávali známí z jiných mÄ›st nebo se ÄlovÄ›k, kdykoliv nÄ›kam jel, pídil po obchodech, zda tam v cizím místÄ› náhodou nemají…

A každý z lidí umÄ›l Äíst papírové jízdní řády, musel umÄ›t i to Äi ono. Protože se to tehdy nedalo vyřídit bleskovÄ› pÅ™es internet. Nebyly tu poÄítaÄe. Což dnes zní neuvěřitelnÄ›, ale bylo to tak.